Shu Hui Huang

Assisting Staff

Shu Hui Huang

Assisting Staff

Office
S4-208G 
Lab
 
Office Phone
03-4227151#65391 
Lab Phone
 
Email
shhuang19770105@gmail.com